Krajské kolo ZL Praha

50. ročník Zlatého listu ve školním roce 2021/22

Aktuálně

Pražské krajské kolo jubilejního 50. ročníku proběhne 7.–8. 5. 2022

Kde

Botanická zahrada hlavního města Prahy, Nádvorní 134, Praha 7 – Troja, www.botanicka.cz. Pokadna sever! Přesné místo srazu v Botanické zahradě bude přihlášeným soutěžícím včas upřesněno.

Kdy

V sobotu 7. a v neděli 8. května 2022

V sobotu soutěží kategorie mladší a nejmladší (7. 5.), v neděli kategorie starší (8. 5.), vždy přibližně v 9–17 hodin.

Co

Soutěž je zaměřena na znalost přírody a její ochranu. Na stanovištích terénní stezky budou prověřeny znalosti týmů z oblastí botaniky, zoologie, geologie, ekologie, ochrany přírody a životní prostředí i neživých složek ekosystému (meteorologie, klimatologie, geologie,…). Součástí soutěžní stezky je i stanoviště, na kterém družstva prokazují celoroční práci svého kolektivu pro přírodu (nejlépe v přírodě).

Kdo

Přihlásit se mohou maximálně šestičlenná družstva. Ty jsou podle věku nejstaršího soutěžícího rozdělena do dvou kategorií, mladší: 1.–6. ročník, starší: 7.–9. ročník povinné školní docházky (bez vztahu k druhu školy). Nejmladší soutěžící (do 3. ročníku ZŠ) mají možnost účastnit se ve tříčlenných týmech s doprovodem a bude pro ně bude připravena zkrácená a zjednodušená verze soutěžní stezky. Soutěž je otevřená všem kolektivům bez ohledu na jejich zřizovatele (školy, DDM, občanská a zájmová sdružení, ...).

Proč

Účastnický poplatek (startovné)

Účastnický poplatek pokryje zhruba materiál doprovodného programu. Ostatní náklady na uspořádání soutěže (péče o lektory, hodnotné ceny, vstup do Botanické zahrady) hradí pořadatelé a sponzoři (ČSOP, Botanická zahrada Praha, hlavní město Praha a další).

Doprovod neplatí žádný poplatek. Účastníci i doprovod mají v rámci soutěže zdarma vstup do Botanické zahrady.

Přihlášky

Soutěžní družstva je nutné přihlásit nejpozději do 27. 4. 2022 pořadateli (viz níže).

Přihláška ke stažení (formát DOC)

Přihláška ke stažení (Forámt PDF)

Pořadatel

Pořadatelem 50. ročníku pražského krajského kola je Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP, IČ: 22743731, se sídlem Michelská 5, Praha 4, web: www.mopici.cz.

Koordinátor

Tereza Rádsetoulalová

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat telefonicky na čísle: 732 882 106 nebo e-mailem na adrese tereza.radsetoulalova@csop.cz

Další informace

Podrobné informace o Zlatém listu naleznete na oficiálních stránkách soutěže www.zlatylist.cz.

Partneři krajského kola

Generální partner soutěže

Celostátní partneři soutěže