Krajské kolo ZL Praha

47. ročník Zlatého listu ve školním roce 2018/19

Aktuálně

Přihlašujte se na pražské krajské kolo. Přihlášky ke stažení

Kde

Botanická zahrada hlavního města Prahy, Nádvorní 134, Praha 7 - Troja, www.botanicka.cz. Přesné místo srazu v Botanické zahradě bude přihlášeným soutěžícím včas upřesněno.

Kdy

V sobotu 4. a v neděli 5. května 2019

V sobotu soutěží kategorie mladší a nejmladší (4. 5.), v neděli kategorie starší (5. 5.), vždy přibližně 9–17 hodin.

Co

Soutěž je zaměřena na znalost přírody a její ochranu. Na stanovištích terénní stezky budou prověřeny znalosti týmů z oblastí botaniky, zoologie, geologie, ekologie, ochrany přírody a životní prostředí i neživých složek ekosystému (meteorologie, klimatologie, geologie,...). Součástí soutěžní stezky je i stanoviště, na kterém družstva prokazují celoroční práci svého kolektivu pro přírodu (nejlépe v přírodě).

Kdo

Přihlásit se mohou maximálně šestičlenná družstva. Ty jsou podle věku nejstaršího soutěžícího rozdělena do dvou kategorií, mladší: 1.–6. ročník, starší: 7.–9. ročník povinné školní docházky (bez vztahu k druhu školy). Stejně jako loni bude i letos pražské kolo rozšířeno o možnost účasti nejmladších soutěžících (do 3. ročníku ZŠ). Pro ně bude připravena zkrácená a zjednodušená verze stezky, na kterou se vypraví tříčlenné týmy s doprovodem. Soutěž je otevřená všem kolektivům bez ohledu na jejich zřizovatele (školy, DDM, občanská a zájmová sdružení, ...).

Proč

Účastnický poplatek (startovné)

Účastnický poplatek pokryje zhruba materiál doprovodného programu. Ostatní náklady na uspořádání soutěže (péče o lektory, hodnotné ceny, vstup do Botanické zahrady i do skleníku Fata Morgana,...) hradí pořadatelé a sponzoři (ČSOP, Botanická zahrada Praha, hlavní město Praha a další).

Doprovod neplatí žádný poplatek. Účastníci i doprovod mají vstup do Botanické zahrady v rámci soutěže zdarma.

Přihlášky

Soutěžní družstva je nutné přihlásit nejpozději do pondělí 22. 4. 2019 pořadateli (viz níže).
přihláška (DOC), přihláška (PDF)

Pořadatel

Pořadatelem 47. ročníku pražského krajského kola je Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP, IČ: 22743731, se sídlem Michelská 5, Praha 4, web: www.mopici.cz.

Koordinátor

Anna Kučerová

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat telefonicky na čísle: 775 724 545 nebo e-mailem na adrese anna.kucerova@csop.cz.

Další informace

Podrobné informace o Zlatém listu naleznete na oficiálních stránkách soutěže www.zlatylist.cz.

Partneři krajského kola

Generální partner soutěže

Celostátní partneři soutěže