Krajské kolo ZL Praha

52. ročník Zlatého listu ve školním roce 2023/24

Aktuálně

52. ročník soutěže ve školním roce 2023/2024 probíhá pod záštitou ministra životního prostředí ČR Petra Hladíka.

Pražské krajské kolo 52. ročníku soutěže proběhne 27.–28. 4. 2024.

Datum konání

V sobotu 27. a v neděli 28. května 2024

V sobotu soutěží kategorie mladší a nejmladší (27. 4.), v neděli kategorie starší (28. 4.), vždy přibližně v 9–17 hodin.

Místo konání

Botanická zahrada hlavního města Prahy, Nádvorní 134, Praha 7 - Troja, www.botanicka.cz. Přesné místo srazu v Botanické zahradě bude přihlášeným soutěžícím včas upřesněno.

Zaměření soutěže

Soutěž je zaměřena na znalost přírody a její ochranu. Na stanovištích terénní stezky budou prověřeny znalosti týmů z oblastí botaniky, zoologie, geologie, ekologie, ochrany přírody a životní prostředí i neživých složek ekosystému (meteorologie, klimatologie, geologie,…).

Součástí soutěžní stezky je i stanoviště, na kterém družstva prokazují celoroční práci svého kolektivu pro přírodu (nejlépe v přírodě). Vezměte s sebou kroniku, fotky, vyrobte poster (max. velikost A1), …

Prací pro přírodu se rozumí aktivní činnost, jako např.: pomoc volně žijícím živočichům (výroba a instalace úkrytů, přikrmování, transfery, bezpečnostní prvky), pomoc při péči o přírodně zajímavé či cenné území, popularizaci přírody (akce pro mládež i dospělé, přednášky, budování a následná péče o naučné stezky.....) apod.

Pro koho je soutěž určena

Soutěž je otevřená všem kolektivům bez ohledu na jejich zřizovatele (školy, DDM, občanská a zájmová sdružení, ...).

Přihlásit se mohou maximálně šestičlenná družstva. Ty jsou podle věku nejstaršího soutěžícího rozdělena do dvou kategorií, mladší: 1.–6. ročník, starší: 7.–9. ročník povinné školní docházky (bez vztahu k druhu školy).

Vítězné týmy postupují do národního kola, kté proběhne od neděle 16. do pátku 21. června 2024 v RS Butov, Plzeňský kraj.

Nejmladší soutěžící (do 3. ročníku ZŠ) mají možnost účastnit se ve tříčlenných týmech s doprovodem a bude pro ně bude připravena zkrácená a zjednodušená verze soutěžní stezky. Vítězové kategorie Nejmladší nepostupují do národního kola.

Přihlášky

Soutěžní družstva je nutné přihlásit nejpozději do 15. 4. 2024 pořadateli. (Podepsaný originál přihlášky zašlete na adresu: Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4. Do uvedeného data je možné zaslat naskenovanou kopii vyplněné a podepsané přihlášky e-mailem na adresu: tereza.radsetoulalova@csop.cz a podepsaný originál předat až při prezenci, před zahájením soutěže).

Přihláška ke stažení (formát DOC)

Přihláška ke stažení (formát PDF)

Propozice soutěže

Soutěžní řád 52. ročníku

Účastnický poplatek (startovné)

Účastnický poplatek pokryje zhruba materiál doprovodného programu. Ostatní náklady na uspořádání soutěže (péče o lektory, hodnotné ceny, vstup do Botanické zahrady) hradí pořadatelé a sponzoři (ČSOP, Botanická zahrada Praha, hlavní město Praha a další).

Doprovod neplatí žádný poplatek. Účastníci i doprovod mají v rámci soutěže zdarma vstup do Botanické zahrady.

Proč

Pořadatel

Pořadatelem 52. ročníku pražského krajského kola Zlatého listu je Hlavní město Praha a Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP, IČ: 22743731, se sídlem Michelská 5, Praha 4, tel.: 775 724 545, 222 516 115, e-mail: smop@csop.cz, web: www.mopici.cz.

Koordinátor

Tereza Rádsetoulalová

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat telefonicky na čísle: 732 882 106 nebo e-mailem na adrese tereza.radsetoulalova@csop.cz

Další informace

Podrobné informace o Zlatém listu naleznete na oficiálních stránkách soutěže www.zlatylist.cz.

Partneři krajského kola 52. ročníku

Celostátní partneři soutěže