Krajské kolo ZL Praha

51. ročník Zlatého listu ve školním roce 2022/23

Aktuálně

51. ročník soutěže ve školním roce 2022/2023 proběhne pod záštitou Ministerstva životního prostředí ČR.

Pražské krajské kolo 51. ročníku soutěže proběhne 6.–7. 5. 2023.

Kde

Botanická zahrada hlavního města Prahy, Nádvorní 134, Praha 7 - Troja, www.botanicka.cz. Pokadna sever! Přesné místo srazu v Botanické zahradě bude přihlášeným soutěžícím včas upřesněno.

Kdy

V sobotu 6. a v neděli 7. května 2023

V sobotu soutěží kategorie mladší a nejmladší (6. 5.), v neděli kategorie starší (7. 5.), vždy přibližně v 9–17 hodin.

Co

Soutěž je zaměřena na znalost přírody a její ochranu. Na stanovištích terénní stezky budou prověřeny znalosti týmů z oblastí botaniky, zoologie, geologie, ekologie, ochrany přírody a životní prostředí i neživých složek ekosystému (meteorologie, klimatologie, geologie,…).

Součástí soutěžní stezky je i stanoviště, na kterém družstva prokazují celoroční práci svého kolektivu pro přírodu (nejlépe v přírodě).

Kdo

Soutěž je otevřená všem kolektivům bez ohledu na jejich zřizovatele (školy, DDM, občanská a zájmová sdružení, ...).

Přihlásit se mohou maximálně šestičlenná družstva. Ty jsou podle věku nejstaršího soutěžícího rozdělena do dvou kategorií, mladší: 1.–6. ročník, starší: 7.–9. ročník povinné školní docházky (bez vztahu k druhu školy).

Vítězné týmy postupují do národního kola, které proběhne 18.–23. 6. 2023.

Nejmladší soutěžící (do 3. ročníku ZŠ) mají možnost účastnit se ve tříčlenných týmech s doprovodem a bude pro ně bude připravena zkrácená a zjednodušená verze soutěžní stezky. Soutěž je otevřená všem kolektivům bez ohledu na jejich zřizovatele (školy, DDM, občanská a zájmová sdružení, ...).

Proč

Účastnický poplatek (startovné)

Účastnický poplatek pokryje zhruba materiál doprovodného programu. Ostatní náklady na uspořádání soutěže (péče o lektory, hodnotné ceny, vstup do Botanické zahrady) hradí pořadatelé a sponzoři (ČSOP, Botanická zahrada Praha, hlavní město Praha a další).

Doprovod neplatí žádný poplatek. Účastníci i doprovod mají v rámci soutěže zdarma vstup do Botanické zahrady.

Přihlášky

Soutěžní družstva je nutné přihlásit nejpozději do 21. 4. 2023 pořadateli (viz níže).

Přihláška ke stažení (formát DOC)

Přihláška ke stažení (formát PDF)

Pořadatel

Pořadatelem 51. ročníku pražského krajského kola Zlatého listu je Hlavní město Praha a Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP, IČ: 22743731, se sídlem Michelská 5, Praha 4, tel.: 775 724 545, 222 516 115, e-mail: smop@csop.cz, web: www.mopici.cz.

Koordinátor

Tereza Rádsetoulalová

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat telefonicky na čísle: 732 882 106 nebo e-mailem na adrese tereza.radsetoulalova@csop.cz

Další informace

Podrobné informace o Zlatém listu naleznete na oficiálních stránkách soutěže www.zlatylist.cz.

Partneři krajského kola

Generální partner soutěže

Celostátní partneři soutěže